Kontakti

Funkcija Priimek in ime Stacionarna številka Elektronski naslov
Poslovna sekretarka-tajništvo Habjan Mateja 01/360-18-30
01/360-18-54
Fax:01/360-18-50
info@komplast.si

Vodstvo

Funkcija Priimek in ime Mobilna tel. številka Stacionarna številka Elektronski naslov
Direktorica Mrak Brigita 041/771-002 01/360-18-36

brigita.mrak@komplast.si

Strokovni direktor Žegarac Milan 051/330-214 01/360-18-34 milan.zegarac@komplast.si
Strokovni direktor Kušar Gregor 051/330-210 01/360-18-49 gregor.kusar@komplast.si
Računovodstvo Ceglar Mihaela 041/684-200 01/360-18-37 mihaela.ceglar@komplast.si

 

Varstvo pri delu, požarno varstvo, varstvo okolja

Funkcija Priimek in ime Mobilna tel. številka Stacionarna številka Elektronski naslov
Strokovni sodelavec Avbar
Jože
051/390-306 01/360-17-95 joze.avbar@komplast.si
Strokovni sodelavec Černigoj Klemen 051/330-204 01/360-18-44 klemen.cernigoj@komplast.si
Strokovni sodelavec Črnivec
Blaž
051/330-212 01/360-18-43 blaz.crnivec@komplast.si
Strokovni sodelavec Drnjač Roman 051/330-201 01/360-18-45 roman.drnjac@komplast.si
Strokovni sodelavec Tomaž Ilijaš 041/661-788 01/360-18-40 tomaz.ilijas@komplast.si
Strokovni sodelavec Jankovec Marko 051/330-211 01/360-18-38 marko.jankovec@komplast.si
Strokovni sodelavec Jerlah    Mitja 051/330-206 01/360-18-46 mitja.jerlah@komplast.si  
Strokovni sodelavec Keržan Nataša 051/330-202 01/360-18-51 natasa.kerzan@komplast.si
Strokovni sodelavec Kokalj  Mojca 051/328-775 01/360-18-52 mojca.kokalj@komplast.si
Strokovni sodelavec Komat  
Miro
041/685-873 01/360-18-48 miro.komat@komplast.si  
Strokovni sodelavec Kosi     
Igor
051/330-207 01/360-18-42 igor.kosi@komplast.si
Strokovni sodelavec Levičnik Niko 051/391-410 01/360-18-47 niko.levicnik@komplast.si
Strokovni sodelavec Roš      Peter 041/685-874 01/360-18-41 peter.ros@komplast.si
Strokovni sodelavec Zdenko Zupan 041/663-999 01/360-18-39 zdenko.zupan@komplast.si

Ostale dejavnosti

Funkcija Priimek in ime Mobilna tel. številka Stacionarna številka Elektronski naslov
Servis gasilnikov Florjančič Marjan 051/330-213    
Zastopstvo in trgovina

Blatnik Boštjan

051/330-205
041/663- 999
01/360-17-90
01/360-18-39
testo@komplast.si
         
         
Bife     01/360-18-53  

 

PE Murska Sobota

Funkcija Priimek in ime Mobilna tel. številka Stacionarna številka Elektronski naslov
Strokovni sodelavec Vučak Kristjan 051/330-209 02/522-19-74 kristjan.vucak@komplast.si
    Fax. 02/522-19-74  

 

 

< domov