Kolektivni dopust

Kolektivni dopust - usposabljanje

Obveščamo vas, da imamo v petek dne 9.2.2018, kolektivni dopust in usposabljanje iz varstva pri delu in varstva pred požarom, zaradi tega odpade.

Hvala lepa za razumevanje.

 

Kolektiv družbe Komplast

NOVO!!! Obdobne preiskave nevarnih kemijskih snovi v zraku na delovnem mestu NOVO!!!

V podjetju KOMPLAST d.o.o. izvedemo obdobne preiskave nevarnih kemijskih snovi v zraku na delovnem mestu v skladu s 5. členom Pravilnika o dovoljenjih za opravljanje strokovnih nalog na področju varnosti pri delu (Uradni list RS, št. 109/11 in 36/14), ki zahteva, da analize nevarnih kemijskih snovi v zraku na delovnem mestu izvede organ, ki je akreditiran za metode, ki omogočajo analize vzorčenih nevarnih kemijskih snovi.

Higiena živil in HACCP

 • vzpostavitev sistema HACCP
 • posodobitev HACCP dokumentacije
 • strokovni pregledi premičnih in nepremičnih objektov glede njihove zdravstveno higienske ustreznosti ter izdelava mnenja

Novi elektronski naslovi

Nova domena elektronskega naslova

Obveščamo vas, da imamo v podjetju Komplast d.o.o. novo domeno za elektronsko pošto!

Elektronski naslovi so formirani kot: ime.priimek@komplast.si

 

Predstavitev podjetja

Podjetje KOMPLAST d.o.o. Ljubljana, Podsmreka 3, 1356 Dobrova je bilo ustanovljeno leta 1991 in je vpisano v sodni register s sklepom SRG št. 197/91, dne 27.02.1991 ter ima za prednost poslovanja po sklepu sodišča zapisanih več dejavnosti: Projektiranje, inženiring in tehnično svetovanje, tehnični preizkusi in analize, izobraževanje odraslih in drugo izobraževanje.

Podjetje zaposluje trideset delavcev, večina z višjo ali visoko izobrazbo in potrebnimi strokovnimi izpiti iz strok gradbeništva, varnosti in zdravja pri delu, varstva pred požarom, strojništva, elektro in kemije. V letih poslovanja smo v podjetju vlagali velika finančna sredstva v nabavo ustreznih merilnih naprav, ki jih potrebujemo pri opravljanju naše dejavnosti. V letih obratovanja si je podjetje pridobilo tudi veliko zaupanja med naročniki in pogodbenimi izvajalci za katere izvajamo strokovne naloge po pogodbi. Število pogodbenih naročnikov, ki nam zaupajo izvajanje strokovnih nalog na področju varnosti in zdravja pri delu in varstva pred požarom se je povzpelo že nad številko tristo. Dosedanje delo in izkušnje nas zavezujejo še k trdnejšemu in kvalitetnejšemu delu, zato smo že pridobili certifikat vodenja kakovosti v skladu s standardom SIST ISO 9001:2008 ter akreditacijo v skladu s standardom SIST EN ISO/IEC 17020 za pregled dvigal ter v skladu s standardom SIST EN ISO/IEC 17025 za meritve hrupa v naravnem in življenjskem okolju in za meritve emisij snovi v zrak iz nepremičnih virov (prah, TOC, oksidi).

Dejavnosti podjetja KOMPLAST d.o.o. obsegajo naslednja področja na katerih imamo že dolgoletne izkušnje:

 • varnost in zdravje pri delu;
 • varstvo pred požarom;
 • varstvo okolja;
 • periodični tehnični pregled dvigal na električni ter hidravlični pogon; 
 • pregledi sistemov aktivne požarne zaščite (SAPZ);
 • gasilski servis;
 • zastopstvo za svetovno znana podjetja TESTO in HUND WETZLAR;
 • dobava gasilske opreme - gasilniki, nalepke, hidrantna oprema;
 • dobava sanitetnega materiala - omarice in kovčki prve pomoči, potrošni material.